Uit Fälligkeit


Met de creditering van de factoringsopbrengst wordt onze vordering direct opeisbaar.
Das Risiko nach Vertragsabschluss eintretender Kostenerhöhungen aller Art trägt der Auftragnehmer.12.3 Le Vendeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une erreur imputable, un acte non autorisé ou tout autre acte du Vendeur, sauf dans la mesure où il sagit dun dol ou dune imprudence intentionnelle du Vendeur lui-même ou de subordonnés faisant partie.Gebreken, die ook bij de meest zorgvuldige controle binnen deze termijn niet ontdekt kunnen worden, dienen onder directe stopzetting van eventuele be- of verwerking onverwijld na ontdekking, uiterlijk voor het verstrijken van de overeengekomen of wettelijke verjaringstermijn schriftelijk te worden gemeld.Jede Forderung auf Schadensersatz gegen den Verkäufer verfällt sechs (6) Monate nach Forderungsentstehung durch Zeitablauf.8.6 En cas dattribution en tout ou en partie des réclamations de paiement que le Vendeur a fait valoir de droit, lAcheteur devra rembourser tous les frais de procès engagés par le Vendeur, dont les frais dassistance judiciaire, y compris également les sommes non attribuées.Bij goederen, die als gedeclasseerd materiaal verkocht zijn, kan de koper met betrekking tot de aangegeven declasseringsgronden en zaken waarmee hij gewoonlijk rekening moet houden, geen uit gebreken voortvloeiende rechten doen gelden.Wij kunnen de grotere hoeveelheid tegen de bij de afroep resp.
3.2 De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij de Verkoper wordt geplaatst, en deze order door Verkoper is aanvaard.
Délais de livraison / livraison à la demande.1 Le Vendeur sefforce de livrer les biens à la/aux date(s) ou immédiatement après la fin du/des finden sex während der Schwangerschaft délai(s) de livraison fixé(s) dans la commande.(5) Die durch die Nichtbeachtung unserer Versandvorschriften entstehenden Kosten trägt der Lieferant.Tenzij koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.Welcome to Does Metrix Best SEO Services Company in India that offers Guaranteed SEO services.Les frais extrajudiciaires sont fixés à au moins 15 du montant de la facture et sont dun montant minimum de 100 Euros,- hors TVA, le tout sans préjudice des autres voies de recours du Vendeur en vertu des présentes Conditions générales et/ou du droit applicable.In diesem Fall: a) schuldet der Käufer vom Fälligkeitsdatum des geschuldeten Betrags bis zum Zahlungsdatum über den offen stehenden Betrag einen Zinssatz in Höhe der gesetzlichen handelsrechtlichen Zinsen laut Artikel 6:119a des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches ( BW und b) gehen alle dem Verkäufer entstandenen Kosten.13.4 In case of force majeure, sex nach dating für 2 Wochen the other party cannot claim any compensation.Kantstroken, uiteinden of delen met fouten.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap